Regulamin serwisu cowidze.pl

Regulamin określa zasady i wymogi używania serwisu cowidze.pl. By korzystać z bloga, wymagana jest nieodpłatna rejestracja, będąca równocześnie zgodą na warunki regulaminu.

Blog zakazuje powielania i przedruku publikacji dodawanych na cowidze.pl. Związane jest to z art. 116 „Ustawa Prawo autorskie i prawa pokrewne” z dnia 4 lutego 1994 r. Za zamieszczane treści odpowiedzialny jest wyłącznie twórca.

Witryna cowidze.pl ma charakter poglądowy, udostępniane w nim treści nie stanowią porad czy instrukcji zachowania w sprecyzowanych sytuacjach. Posiadacz witryny nie ponosi konsekwencji za treść publikacji, ani za dowolne szkody doznane w efekcie podporządkowania się zawartości tekstu. W publikacjach wypowiadane są myśli użytkowników, nie posiadacza witryny. Właściciel strony nie odpowiada za treść komentarzy zamieszczanych pod artykułami przez osoby trzecie.

Publikacja tekstów:
1. publikacja powinna mieć minimum 2500 zbs,
2. publikowane są tylko poprawne gramatycznie teksty, artykuły z uchybieniami gramatycznymi i ortograficznymi są odrzucane,
3. każdy tekst powinien mieć dołączoną grafikę odpowiadającą tematyce artykułu. Dodany obrazek winien być zgodny z Ustawą o prawach autorskich,
4. zawartość tekstu powinna być unikatowa i nie może być publikowana na pozostałych serwisach, zarówno przed, jak i po publikacji na cowidze.pl,
5. twórca artykułu zawiadamia, że teorie przedstawione w felietonie składają się na jego własne opinie. Posiadacz witryny nie jest odpowiedzialny za zawartość artykułów i za przypuszczalne straty powstałe w wyniku zasugerowania się artykułem,
6. artykuły oraz strony w linkach nie mogą zawierać niedozwolonej z polskim prawem treści, obejmuje to też zawartość dla osób pełnoletnich,
7. umieszczane teksty powinny być intrygujące i o charakterze poglądowym. Treści zawarte na witrynie cowidze.pl muszą być czytelne dla każdego użytkownika,
8. artykuł może zawierać maksymalnie jeden link w akapicie w postaci URL lub brand.
9. osoba odpowiedzialna za treść oznajmia, że ma do niej nieograniczone prawa autorskie.

Posiadacz witryny cowidze.pl może odrzucić artykuł bez podawania powodu. Nadto nie będą dodawane artykuły, które nie realizują warunków wyszczególnionych w statucie.