• wgniecenia na dachu samochodu
  Praca

  Jak szybko usunąć wgniecenie w firmowym samochodzie?

  Stłuczka na parkingu, pojawiający się „znikąd” słupek, grad, spadające kasztany, akty wandalizmu… wszystko to może być przyczyną pojawienia się wgnieceń na samochodzie. Sprawdziliśmy, jak można szybko je usunąć i czy lepiej zdecydować się na usługi blacharza, czy zrobić to samodzielnie. Dodatkowo w artykule znajdziesz praktyczne informacje związane z odpowiedzialnością za szkody w samochodzie służbowym. Jak usunąć wgniecenia z samochodu? Czy warto usuwać wgniecenia samodzielnie? Odpowiedzialność za szkody w samochodzie firmowym Jak usunąć wgniecenia z samochodu? Zakłady blacharskie oraz lakiernicze stale poszerzają swoją ofertę, by móc odpowiedzieć na coraz to nowsze potrzeby klientów oraz spełnić ich rosnące wymagania. Usuwanie wgnieceń z pomocą firmy http://www.wgniecenia.pl to szansa na szybkie pozbycie się wgniotek bez lakierowania. W jej ofercie znaleźć można usługę PDR (Paintless Dent Repair). Przy jej zastosowaniu istnieje możliwość wypchnięcia wgniecenia od spodu, jak i wyciągnięcia bez konieczności demontażu poszczególnych elementów pojazdu. Technika dobierana jest w zależności od uszkodzonego elementu oraz wielkości wgniotki. Ogromnymi zaletami tego rozwiązania są stosunkowo niski koszt oraz szybki czas wykonania usługi ze względu na brak konieczności szpachlowania i malowania karoserii. Nie spada także wartość pojazdu. Warto jednak pokreślić, że PDR nie może być wykonany w każdym przypadku. Gdy podczas zdarzenia naruszona została struktura lakieru, konieczna jest naprawa panelowa, czyli klasyczna praca blacharska polegająca na usunięciu wgniecenia, zaszpachlowaniu oraz pomalowaniu elementu karoserii. Bardzo często stosuje się ją także gdy naruszona została duża część pojazdu, np. boczna ściana samochodu dostawczego. Czy warto usuwać wgniecenia samodzielnie? Usuwanie wgnieceń może wydawać się bardzo prostą sprawą, jednak wbrew pozorom elementy karoserii podczas pracy bardzo łatwo jest jeszcze bardziej uszkodzić. Mimo szerokiej dostępności narzędzi do naprawy PDR lub panelowej nie warto zabierać się za to samodzielnie, ponieważ w działaniu bardzo ważne są doświadczenie oraz wiedza, które nabyć można, jedynie praktykując, usuwając wgniecenia z pojazdów firmowych oraz osób prywatnych. Warto zaznaczyć, że podczas naprawy bardzo ważne jest także właściwe oświetlenie. Wykorzystuje się lampy o charakterystycznych właściwościach, które pozwalają na dokładne usunięcie wszelkich wgniotek. W związku z tym ponownie podkreślamy, że samodzielne usuwanie wgniecenia w firmowym samochodzie, by zataić fakt ich powstania przed szefem, nie jest zalecaną formą naprawy – chyba że zawodowo zajmujesz się blacharstwem. Odpowiedzialność za szkody w samochodzie firmowym Zgodnie z zapisami w Kodeksie pracy obowiązek naprawienia szkody, która została wyrządzona trzeciej osobie, spoczywa na pracodawcy. Ma on jednak prawo żądać spełniania roszczeń przez sprawcę. W przypadku winy nieumyślnej jest to maksymalnie kwota 3-miesięcznego wynagrodzenia pracownika, a szkody umyślnej – pełna wysokość. W przypadku podjazdu służbowego istnieje możliwość pokrycia kosztów naprawy z ubezpieczenia OC lub AC sprawcy. Warto zaznaczyć, ze w przypadku ważnego ubezpieczenia autocassco wypłacane jest także odszkodowanie, gdy do szkody doszło z winy pracownika. Jego brak oznacza, że wszelkie koszty spoczywają na kierującym pojazdem, w granicach realnie poniesionej starty (odpowiedzialność materialna). Należy podkreślić, że gdy pojazd został powierzony pracownikowi na podstawie odrębnej umowy z obowiązkiem zwrotu, ponosi on odpowiedzialność za mienie powierzone, czyli wyciągane są pełne konsekwencje za szkody wykonane umyślnie oraz nieumyślnie.

 • Kobieta lekarz
  Praca,  Zdrowie

  Medycyna pracy – co wykonuje się w ramach badań okresowych?

  Medycyna pracy jest specjalnością lekarską, która pozwala na weryfikację środowiska pracy względem możliwości zdrowotnych pacjenta. Każdy pracownik rozpoczynający nową pracę, musi zgłosić się do poradni medycyny pracy zarówno na początku, jak i później w ramach okresowych badań. Co konkretnie jest wtedy sprawdzane? Na czym polegają badania medycyny pracy? Czym jest medycyna pracy? Medycyna pracy to specjalność lekarska, zajmująca się ochroną zdrowia pracownika oraz monitorowaniem warunków, w jakich on pracuje. Zakres obowiązków jest więc stosunkowo szeroki, ponieważ nie ogranicza się jedynie do bezpośredniego kontaktu z pacjentem. Co więcej, medycyna pracy skupia lekarzy różnych specjalności, dzięki czemu możliwe jest wykonanie badań diagnostycznych, w zależności od typu wykonywanej pracy i możliwych zagrożeń z nią związanych. Badanie te robi się na samym początku – gdy pracownik dopiero zaczyna pracę (medycyna pracy musi być zaliczona przed realnym rozpoczęciem obowiązków zawodowych) oraz w trakcie pracy. Tak zwane badania okresowe wykonywane są co kilka lat, w zależności od rodzaju wykonywanej pracy. Czym zajmuje się medycyna pracy? Medycyna pracy to bardzo szerokie pojęcie, ponieważ zajmuje się ona w ogólnym rozumieniu ochroną zdrowia pracownika i weryfikacją środowiska pracy, w tym monitorowaniem ewentualnych zagrożeń wynikających z wykonywanego zawodu. W tym celu konieczne jest zrobienie niezbędnych badań diagnostycznych, które jednak będą się różnić między sobą w zależności od zawodu. Co innego będzie się wymagać od pracownika biurowego, a co innego od pracownika fizycznego, ponieważ inne typy zagrożeń będą z tego wynikać. Rolą lekarzy medycyny pracy jest sprawdzenie, czy pacjent może wykonywać dany zawód i czy nie ma do tego żadnych przeciwwskazań, ewentualnie co jest koniecznie do ich zniwelowania. Oprócz tego, lekarze medycy pracy kontrolują środowisko pracy, badają je i sprawdzają jego wpływ na pracowników. Służą także radą sposobów odżywiania i nawyków, a także uczestniczą w pracach w ramach BHP. Lekarze z medycyny pracy badają także osoby, które posiadają broń lub się o nią starają. Jakie badania wykonuje się w ramach medycyny pracy? Zakres badań wykonanych w ramach medycyny pracy będzie zależał przede wszystkim od rodzaju wykonywanej pracy. Standardowa diagnostyka, dotycząca każdego zawodu obejmuje badanie krwi oraz wywiad lekarski, na podstawie którego lekarz orzecznik wystawia zaświadczenie. Czasem wymagane są też inne badania, na przykład okulistyczne, neurologiczne, psychologiczne czy laryngologiczne. Wykonywany zawód będzie wpływał na to, jaki czynniki mogą na nas negatywnie wpływać w trakcie wykonywanej pracy. Inne zagrożenia wystąpią w przypadku nauczyciela, pracownika biurowego, budowlańca czy kierowcy. Każdy zawód jest pod tym względem dokładnie opisany i posiada własne wymagania jeżeli chodzi o zakres koniecznych badań. Kiedy wykonuje się badania medycyny pracy? Obowiązek badań w ramach medycyny pracy występuje w kilku przypadkach. Pierwszym z nich jest początek nowej pracy. Nawet jeżeli zmieniamy pracę w krótkim czasie, za każdym razem będą potrzebne nowe badania z medycyny pracy. Będzie to też konieczne w momencie, gdy zmieniamy stanowisko w obrębie jednej firmy lub sam charakter wykonywanej przez nas pracy. Każde orzeczenie wystawiane jest na określony czas, co oznacza, że co kilka lat należy wykonać badanie okresowe pod koniec ważności poprzedniego orzeczenia. Medycyna pracy jest także obowiązkowa w momencie, gdy przebywaliśmy na zwolnieniu lekarskim dłużej niż 30 dni.