• Kobieta z karłowatością
  Zdrowie

  Ile żyją karły? Czy karłowatość wpływa na długość życia?

  Achondroplazja jest chorobą genetyczną, która powoduje niskorosłość. W poniższym artykule wyjaśnimy wam objawy i przyczyny choroby, ale też odpowiemy na pytanie, czy karłowatość wpływa na długość życia. Przyczyny karłowatości Niskorosłość jest często chorobą genetyczną, ale nie tylko. Karłowatość przysadkowa jest zazwyczaj spowodowana niedoborem hormonu wzrostu zwanego somatotropiną, w niektórych przypadkach niedoczynnością tarczycy. Niedobór hormonów może być spowodowany różnymi schorzeniami takimi jak: choroby autoimmunologiczne, zaburzenia naczyniowe, urazy głowy, guz mózgu. Innymi powodem niedoboru hormonu wzrostu jest niedoczynność ośrodków podwzgórzowych i przysadki mózgowej. Przyczyną może być także niewrażliwość na hormon, hormon wzrostu może być w normie, ale organizm może z niego nie korzystać ze względu na zaburzoną etiologię genetyczną. Objawy karłowatości Ze względu na specyfikę choroby, często jest wykrywana bardzo późno. Dziecko niskorosłe rozwija się prawidłowo, różnica między rówieśnikami jest widoczna już w przedszkolu, dziecko chore będzie mniejsze. Jeśli dieta dziecka jest odpowiednia, a organizm funkcjonuje prawidłowo, a różnica we wzroście tylko się pogłębia, można zacząć podejrzewać karłowatość. Niskorosłych nastolatków charakteryzuje późniejsze dojrzewanie, zachowanie proporcji ciała dziecka, jak np. małe ręce, niski wzrost. Objawy karłowatości przysadkowej różnią się od karłowatości pierwotnej. Ta druga ma specyficzne objawy, takie jak: nienaturalne wymiary czaszki małe uszy, mały nos wykrzywione kolana wysoki ton głosu wąska i wysoka miednica brachydaktylia Ile wzrostu mają karły? Za karła uznaje się osobę, która mierzy poniżej 150 cm wzrostu. Bardzo wysoka osoba niskorosła ma mniej więcej 132 cm w przypadku mężczyzn, wysokie kobiety mierzą zaś 123 cm wzrostu. Osoby, które chorują na niskorosłość pierwotną, mierzą maksymalnie 100 cm, ich wzrost jest już zahamowany w łonie matki. Ile żyją karły? Osoby z achondroplazją rozwijają się tak samo, jak zdrowi ludzie. Jest to tylko niepełnosprawność fizyczna, ale nie umysłowa. Osoby niskorosłe mogą być bardziej podatne na lordozę, otyłość, infekcje ucha środkowego czy problemy z oddychaniem. Jednak karły żyją tak samo długo jak osoby zdrowe. Niedobór hormonu wzrostu nie wpływa negatywnie na długość życia. Jeden z najpopularniejszych aktorów z achondroplazją, Kenny Baker, wcielający się w postać R2-D2 w “Star Wars” zmarł w wieku 81 lat. Leczenie achondroplazji Osoby niskorosłe często decydują się na życie z chorobą, ponieważ leczenie bywa bardzo bolesne i niebezpieczne. Stosuje się operację stawów, kości. Zabieg polega na łamaniu kości, wydłużaniu i ich ponownego łączeniu, dzięki niezwykłej regeneracji kości, tkanka kostna nadbudowuje się, dzięki czemu osoba jest w stanie “przybrać” kilka centymetrów więcej. Jednorazowa operacja może wydłużyć kość do 10 cm, niestety często nie kończy się na jednej. Zabieg ten jest jednak najskuteczniejszy we wczesnych etapach rozwoju dziecka. Jeśli Achondroplazja jest spowodowane niedoborem hormonu wzrostu, można skorzystać z terapii hormonalnej.

 • biało-brązowe krowy
  Zwierzęta

  Ile żyją krowy, świnie, konie?

  Prowadzenie gospodarstwa jest nie lada wyzwaniem. Trzeba starannie doglądać każdego zwierzęcia, jeśli chcemy, by zwierzęta długo żyły. Jednak ile dokładnie żyją zwierzęta gospodarskie? Odpowiadamy. Ile żyje krowa? W Polsce istnieje 18 ras krów. Najpopularniejsze są Fryzeryjskie, to one goszczą w reklamach mleka, są one krowami mlecznymi. Drugą najpopularniejszą krową w Polsce jest krowa czerwona polska, posiada rude umaszczenie, jest typem mięsno-mlecznym. Długość życia krowy zależy od wielu czynników, jeśli jest eksploatowana i nastawiona na produkcję mleka, według Polskiej Federacji Hodowców Bydła krowa mleczarska żyje mniej więcej 6-7 lat, trafia później na ubój z powodu uszkodzenia racic lub wymion. Krowa, która nie jest wykorzystywana w przemyśle mleczarskim, żyje dużo dłużej, nawet 20 lat, krowia rekordzistka z Irlandii żyła aż 33 lata! Co dokładnie wpływa na długowieczność krów? Wpływa na to wiele czynników, między innymi: wiek krowy przy pierwszym wycieleniu się, wielkość stada, w którym żyje, przebieg rozrodu, wydajność pierwszej laktacji, jakość mleka, dieta krowy. Ile żyją świnie? Ze świniami jest podobna sytuacja jak z krowami. Ich długość życia jest mocno zależna od warunków. Co ciekawe, dzika świnia, która jest trzymana w niewoli, np. w zoo, żyje dłużej niż gdyby pozostała na wolności. W niewoli może żyć nawet 35 lat, w środowisku naturalnym dożywa zazwyczaj 20 lat. Jeśli chodzi o świnie przemysłowe, ich wiek różni się od rasy jak i jej dojrzałości. Samce rozpłodowe w dogodnych warunkach przeżywają 35 lat, samice mają się już gorzej, idą na ubój po mniej więcej 6 oproszeniach, czyli mniej więcej po 6 latach, a nawet mniej. Możemy też spotkać się ze świniami ozdobnymi czy miniaturowymi, ich długość życia wynosi zaś około 8 lat. Najsilniejsze osobniki mogą dożywać 10 lat. Co dokładnie wpływa na długość życia świni? W dużej mierze zależy to od tego jak człowiek się nimi opiekuje, ale też od płci świni domowej. Dla długiego życia ważna jest: jakość pożywienia i dostępu do wody, miejsce, w którym przebywa, temperatura ich otoczenia, wilgotność powietrza, teren spacerowy. Ile żyją konie? Rozróżniamy trzy typu koni. Pierwszym jest koń lekki, to koń typowy pod jazdę rekreacyjną. Zależnie od ich warunków i opieki, przeżywają mniej więcej 25 lat. Drugim typem jest koń ciężki, przeznaczony jest on do pracy zaprzęgowej lub pociągowej. Zdarza się, że ludzie próbują wykorzystywać konie ciężkie w jazdach rekreacyjnych, jednak nie jest to łatwe ze względu na wagę konia – 1000 kg. Wiek zwierzęcia waha się między 25 a 30 lat. Ostatni typ konia to kucyk. Są niskie jak na swój gatunek, ale bardzo silne, dożywają nawet do 45 lat. Tak jak w poprzednich przypadkach, długość zwierzęcia zależy od jego warunków jak i eksploatacji, ważne jest i środowisko, dieta konia jak i sama genetyka. Nie każda raza konia długo żyje. Do ras długożyjących możemy zaliczyć konie: arabskie, hiszpańskie, fryzyjskie i berbery. Najstarszy koń w historii był rasy Irish Draught i przeżył 52 lata!

 • analizowanie
  Finanse

  Co należy rozumieć pod pojęciem analizy technicznej?

  Przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych trzeba brać pod uwagę wiele kwestii, w tym przewidywania co do wysokości ceny danego aktywa w przyszłości, niezależnie od tego, czy inwestor inwestuje z wykorzystaniem metod tradycyjnych czy z użyciem sprzedaży krótkiej. Wsparciem w procesach decyzyjnych są wyniki analizy technicznej. Sprawdź, czym ona jest i jak się ją przeprowadza? Cele analizy technicznej Już od stuleci przeprowadzana jest analiza techniczna, która jest metodą prognozowania przyszłych cen dóbr. Najczęściej obecnie wykorzystywana jest ona w kontekście wskazywania konkretnych, powtarzających się trendów na giełdzie papierów wartościowych. Można to zrobić w oparciu o dane historyczne, np. wycenę akcji danej spółki z kilku ostatnich dni, tygodni, a częściej miesięcy lub lat. Analiza techniczna ma na celu wyszukanie pewnych prawidłowości na wykresie kursów akcji. To pomaga w ocenie, czy w danym momencie cena akcji jest na tyle niska, że warto w nie zainwestować. Analiza techniczna pozwala też na przewidywanie, czy akcje te w kolejnych tygodniach będą zyskiwały na wartości, co realnie pozwoli inwestorom na zarabianie na nich. Dowiedz się więcej: https://www.xtb.com/pl/edukacja/analiza-techniczna. Dlatego na jej podstawie można wyznaczać czas, kiedy warto zainwestować w akcje z dużym prawdopodobieństwem tego, że ich ceny wzrosną w najbliższej przyszłości. W głębszym swoim sensie taka analiza jest właściwie metodą analizowania i przewidywania, jak zachowają się w przyszłości inwestorzy. Umożliwia ona maksymalizowanie zysków z podejmowanych decyzji inwestycyjnych przy jednoczesnym minimalizowaniu strat. Główne przesłanki w analizie technicznej Nie można stosować z powodzeniem analizy technicznej, ani zrozumieć w istocie, na czym ona polega, jeśli nie przyjmie się jej głównych przesłanek. Opiera się ona na przekonaniu o tym, że: Rynek dyskontuje wszystko, Ceny zawsze podlegają trendom, Historia się powtarza. Te trzy przesłanki są w zasadzie wystarczającym uzasadnieniem dla analizy technicznej. Jak rozumieć to, że rynek dyskontuje wszystko? Otóż to przekonanie o tym, że cena akcji uwzględnia różnego rodzaju czynniki: gospodarcze, polityczne czy natury psychologicznej. Zakłada się, że jeśli ceny akcji rosną oznacza to, że popyt na nie przewyższa popyt. W odwrotnej sytuacji prawa rynkowe wskazują, że podaż przewyższa popyt, w wyniku czego cena akcji spada. W każdym z tych przypadków istnieje domniemanie, że każdej z tych zależności sprzyjają czynniki fundamentalne, które warunkują określone rodzaje ruchów cenowych. Drugie założenie analizy technicznej dotyczy przekonania o zmianach cen w określonych trendach. Inwestor giełdowy powinien zajmować stanowisko zgodne z trendem – malejącym, bocznym lub rosnącym. Analityk techniczny nie może wyrażać przekonania, że ceny nie podlegają trendom, ponieważ na wykresach są one mniej lub bardziej widoczne. Procesy zachodzące na giełdzie zgodnie z założeniami analizy technicznej, są powtarzalne, dlatego można spodziewać się, że gdzieś w przyszłości będziemy mieli do czynienia z podobną lub nawet taką samą sytuacją. Praktyczne aspekty przeprowadzania analizy technicznej W swojej tradycyjnej formie analiza techniczna sprowadza się do analizowania wykresów, czyli graficznej prezentacji zmiany cen określonych akcji. Wykres był podstawą prognozowania cen akcji w przyszłości. Jednak w dzisiejszych czasach analitycy mają do swojej dyspozycji wiele innych, zaawansowanych narzędzi, które ułatwiają dokonywanie szeregu analiz i przyspieszają ich wykonanie. Przede wszystkim mowa jest tu o oprogramowaniu komputerowym, które przygotowywane jest specjalnie pod kątem analizy technicznej. W ramach analizy technicznej wyznaczany jest wykres cen akcji danej spółki, a następnie powinien on podlegać interpretacji. To zależy jednak od indywidualnych cech analityka. Jeden może zinterpretować wykres inaczej, niż inna osoba, dlatego analiza techniczna nie jest do końca obiektywna, nawet jeśli analitycy posługują się tymi samymi narzędziami. Dopatrzeć się mogą na wykresie innego rodzaju formacji cenowych bądź trendu.

 • ile żyją głupi ludzie
  Zdrowie

  Ile żyją debile? Czy głupcy żyją dłużej niż mądrzy ludzie?

  Rzeczą niemal oczywistą jest fakt, że istnieje wiele czynników, wpływających na długość życia ludzi. Środowisko zewnętrzne, wpływy społeczeństwa, stan organizmu, sposób odżywiania, zdrowie psychiczne, moglibyśmy tak wymieniać bardzo długo. Czy zastanawialiście się jednak kiedyś, jak nasza inteligencja wpływa na to, ile żyjemy? Jak się okazuje, nie jest to kwestia obojętna w tym temacie, więc dziś zastanowimy się, czy głupi ludzie żyją dłużej lub krócej od mędrców. Debile, idioci, głupcy — czym się różnią? Wpływ inteligencji na długość życia Ile żyją debile, czyli co decyduje o inteligencji? Ile żyją idioci — skłonność do ryzyka a długość życia Ile żyją głupcy, czyli kogo to nie dotyczy? Debile, idioci, głupcy — czym się różnią? W mowie potocznej debile, idioci i głupcy są stosowani jako synonimy. Są raczej sformułowaniami obraźliwymi, dlatego też nieczęsto słyszymy je z ust innych ludzi, a przynajmniej tak powinno być. Dawniej jednak te trzy słowa były rozróżnialne. Każde z nich oznaczało osobę wybrakowaną intelektualnie, ale w różnym stopniu. Moglibyśmy więc stwierdzić, że: debil to osoba o lekkim upośledzeniu umysłowym, idiota to osoba o znacznym upośledzeniu umysłowym, głupiec to po prosta osoba ograniczona intelektualnie. Ostatnie z nich ma więc najszersze znaczenie i jest najbardziej uniwersalne. Możemy zatem uogólnić, że osoby zarówno bezmyślne, niemądre, jak i upośledzone to po prostu głupcy. Na potrzeby dzisiejszych rozważań, przyjmiemy jednak, że wymienione wcześniej epitety oznaczają praktycznie to samo. Czy tacy ludzie żyją dłużej, czy krócej niż ludzie o przeciętnej lub wysokiej inteligencji? Wpływ inteligencji na długość życia Okazuje się, że to wysoki iloraz inteligencji jest receptą na długie i szczęśliwe życie. Udowodnili to naukowcy z Uniwersytetu w Edynburgu. Wykazali oni, że dzieci o wyższym ilorazie inteligencji mają większe szanse na długowieczność, bez względu na płeć, status społeczny czy ekonomiczny. Wyjaśnienie jest jednak dosyć proste i logiczne, a składa się na nie kilka składowych. Ile żyją debile, czyli co decyduje o inteligencji? O mierze inteligencji decyduje w głównej mierze stopień rozwoju wyższych funkcji poznawczych człowieka. Jest to więc umiejętne przetwarzanie informacji, dobra pamięć, zdolność uczenia się i wyciągania wniosków. Te z kolei pełnią jedną podstawową funkcję, a więc zwiększenie szansy organizmu na przetrwanie. Jeśli procesy te nie są odpowiednio zoptymalizowane, cel, jakim jest przeżycie, staje się mniej osiągalny. Niewykorzystanie możliwości poznawczych organizmu może skończyć się tragicznie. Ile żyją idioci — skłonność do ryzyka a długość życia Kolejną kwestią, która działa na niekorzyść debili, idiotów czy po prostu głupców, jest fakt, że mają oni większe skłonności do zachowań ryzykownych. Są mniej rozważni, rzadko dogłębnie analizują problem, aby wziąć pod uwagę ewentualne szkody. Osoby o mniejszym ilorazie inteligencji częściej będą popełniać pewne czyny, które mogą doprowadzić do uszkodzenia zdrowia, a nawet śmierci, co oczywiście obniża średnią długość życia tej grupy społecznej. Ile żyją głupcy, czyli kogo to nie dotyczy? Powyższe reguły w oczywisty sposób sprawiają, że średnia długość życia głupców jest niższa, aniżeli w przypadku osób inteligentnych. Są jednak przypadki, które sprawiają, że ciężko jest pogodzić naukowców w tej kwestii, albowiem nie wszyscy się zgadzają. Jest pewna grupa ludzi, których potocznie nazywamy “zdolni, ale leniwi”. I ta grupa ludzi jest oczywistym zaprzeczeniem reguły, którą tu przyjęliśmy. Ludzie, których można w ten sposób określić, mają wysoki iloraz inteligencji, jednak rzadko uprawiają sporty, odżywiają się raczej niezdrowo i poza tym wydają się nie wykorzystywać swoich zdolności. To sprawia niestety, że rzadko dożywają sędziwego wieku i często chorują na różne schorzenia.

 • zwierzęta domowe
  Zwierzęta

  Ile żyją świnki morskie, króliki, chomiki…? Sprawdzamy długość życia zwierząt domowych

  Posiadanie zwierzaków domowych niesie za sobą mnóstwo korzyści dla zdrowia zarówno psychicznego, jak i fizycznego właścicieli. Czynniki, dla których decydujemy się na opiekę nad pupilem to między innymi redukcja stresu czy poczucia samotności. Przygarniając pod swój dach włochatego kumpla, musimy jednak być świadomi tego, że nadejdzie czas, gdy będziemy musieli się z nim pożegnać. Zobaczcie, ile żyją najpopularniejsze zwierzęta domowe. Ile żyje świnka morska? Jak długo żyje królik? Ile wynosi długość życia chomika? Ile żyje papuga? Ile żyje żółw? Jak długo żyje pies? Ile żyje świnka morska? Świnki morskie to niewielkie roślinożerne gryzonie, hodowane przez człowieka w warunkach domowych od wielu lat. Gatunków świnek morskich jest wiele, jednak średnia długość życia, biorąc pod uwagę wszystkie z nich, to około 4-8 lat. Pamiętajmy jednak, że tak jak w przypadku większości zwierząt domowych, ich życie możemy wydłużyć poprzez troskliwą opiekę i częstą zabawę. A jeśli zastanawialiście się, ile żyją koty, zajrzyjcie do tego wpisu. Jak długo żyje królik? Królik to jedno z najpopularniejszych zwierząt domowych. Jest to zwierzak idealny, jeśli mamy małe mieszkanie, a na dodatek w ciągu dnia brakuje nam czasu na dłuższe spacery z psem. Długość życia królików domowych w dużej mierze zależy od jakości opieki nad nimi. Średnio króliki żyją około 7 lat, natomiast dobrze wychowywany, zadbany może dożyć nawet 10 lat. Ile wynosi długość życia chomika? Chomiki są małymi, puchatymi gryzoniami, i zazwyczaj nie są wymagające w utrzymaniu. Są doskonałymi towarzyszami nie tylko dla dorosłych, ale także dla najmłodszych członków rodziny. Najpopularniejsze rasy, m.in. chomiki syryjskie, żyją około 2-4 lat, natomiast niektóre rasy, dobrze hodowane, mogą dożyć nawet 5 lat. Ile żyje papuga? Spośród wielu gatunków papug, tym, który najczęściej jest hodowany w domach, jest papużka falista. W przeciwieństwie do innych gatunków nie żyje ona jednak długo. Średnia długość życia jest bardzo różna, bowiem wynosi około 5-10 lat. Decydując się na przygarnięcie tego zwierzęcia pod swój dach, musimy mieć na uwadze, że są to zwierzęta bardzo ruchliwe i żywiołowe. Tak więc nie każdy polubi się z tego typu pupilem. Ile żyje żółw? Żółwie, zarówno te żyjące na wolności jak i takie hodowane w domu, są zwierzętami długowiecznymi. Jeśli decydujemy się na ich zakup, musimy liczyć się z tym, że zwierzę prawdopodobnie nas przeżyje. Gatunki, które możemy trzymać w domu, najczęściej dożywają około 100-150 lat. Pamiętajmy, że są to zwierzęta wymagające odpowiednich warunków i jeśli ich nie zapewnimy, może to skutkować dużo krótszą żywotnością. Jak długo żyje pies? Pies to najlepszy przyjaciel człowieka. Nie ma chyba na tym świecie osoby, która nigdy nie słyszałaby tego powiedzenia. Coś musi w tym być, bowiem pies to być może najpopularniejsze zwierzę domowe ze wszystkich. Jeśli chodzi o długość życia, jest ona naprawdę różna. Jest ona uzależniona przede wszystkim od rasy zwierzęcia, a w drugiej kolejności od sposobu opieki nad nim. Zdarzają się rasy, które rzadko kiedy dożywają 10 lat, natomiast są i takie, którym udaje się dożyć lat 20. Można więc powiedzieć, że psy domowe żyją około 10-20 lat. Pamiętajmy jednak, że psy są zwierzętami, które wymagają wiele opieki i należy się z tym liczyć, jeśli zastanawiamy się nad przygarnięciem czworonoga.

 • Komputer, ranking kont
  Finanse

  Jak działa ranking kont osobistych? Czego dowiesz się z rankingu kont?

  Wiele osób szuka dzisiaj najlepszego możliwego konta osobistego. Jest kilka sposobów na to, aby wybrać odpowiedni rachunek bankowy – można to zrobić zarówno online, nie wychodząc z domu, jak i w placówce instytucji finansowej. Jednym z najczęściej wybieranych sposobów na znalezienie dobrego ROR-u jest ranking kont osobistych. Jak działa i czego dowiesz się z takiego zestawienia? Co to są rankingi kont osobistych? Jak powstaje ranking kont osobistych? Na co zwrócić uwagę, wybierając ranking kont osobistych? Jak wybrać najlepsze konto osobiste? Co to są rankingi kont osobistych? W sieci możemy znaleźć wiele różnego rodzaju porównywarek i rankingów kont osobistych i promocji bankowych. Rankingi to inaczej internetowe zestawienia, które prezentują różne produkty bankowe, na przykład konta osobiste. W rankingach produkty są zazwyczaj ustawiane od najbardziej atrakcyjnego do najmniej opłacalnego. Wyróżnione są tutaj pola, w których zależnie od celu danego zestawienia znajdują się poszczególne składniki konta – na przykład ile kosztuje utrzymanie konta, jakie są warunki finansowe utrzymania karty, czy ile kosztuje wypłata z bankomatów. W każdym rankingu występuje także przycisk, z którego możesz skorzystać, jeśli zdecydujesz się wybrać poszczególny produkt. Zazwyczaj jest to pole „złóż wniosek”, które przekieruje Cię bezpośrednio do oferty banku. Warto śledzić różne zestawienia i wybrać najlepsze propozycje. Rzetelny ranking kont osobistych prezentuje serwis zgarnijpremie.pl, z którego możesz dowiedzieć się również, które banki oferują premię pieniężną za założenie konta. Warto zaznaczyć, że wiele porównywarek współpracuje z bankami i proponuje różnego rodzaju bonusy dla klienta, który wybierze konto bankowe właśnie przez daną stronę. Jak powstaje ranking kont osobistych? Rankingi kont osobistych to wyselekcjonowane przez fachowców oferty banków, które przedstawiane są klientom i aktualizowane na bieżąco. Specjaliści, ustawiający rankingi działają nieco jak pośrednicy finansowi – zbierają dane z różnych banków i zestawiają je pod kątem atrakcyjności. Każde zestawienie kładzie nacisk na coś innego, natomiast większość rankingów kont osobistych bierze pod uwagę przede wszystkim fakt, czy konto jest bezpłatne, a także czy darmowe jest wyciąganie pieniędzy z bankomatów oraz korzystanie z karty. Jeśli nie, konta ustawiane są w rankingu od produktu najtańszego. Część rankingów wskazuje także premie pieniężne i bonusy, które może dostać klient, korzystając z oferty banku. W tym przypadku, na pierwszych miejscach występują produkty skoordynowane pod kątem atrakcyjności warunków i premii. Na co zwrócić uwagę, wybierając ranking kont osobistych? Jeśli szukasz dobrego rankingu kont bankowych, warto przede wszystkim zadać sobie pytanie, na co chcesz zwrócić uwagę, jeśli właśnie szukasz konta bankowego. Może ważna dla Ciebie będzie przede wszystkim wygoda w użytkowaniu oraz dodatkowe produkty – a może właśnie premie finansowe i bonusy, które możesz zyskać. Jeśli masz specjalne preferencje, warto skorzystać z porównywarki, która daje ci możliwość wyboru produktu pod kątem swoich wymagań. Natomiast rankingi są ustalane z góry i biorą pod uwagę konkretne, wskazane przez twórców zestawienia klasyfikacje. Wybierając ranking, warto poszukać informacji o tym, na jakiej zasadzie powstało zestawienie. Wiele stron podaje informacje o tym, jak działa ranking, oraz jakimi zasadami kierowali się specjaliści, tworząc zestawienie. Jak wybrać najlepsze konto osobiste? Jeśli chcesz wybrać konto bankowe dla siebie, zasada jest podobna jak przy wyborze rankingu — w pierwszej kolejności powinieneś zadać sobie pytanie, czego tak naprawdę potrzebujesz od rachunku bankowego. Jeśli jest to Twoje pierwsze konto bankowe, na pewno warto postawić na prostotę użytkowania i jak najmniejszą liczbę opłat. Jeśli natomiast prowadzisz firmę, mogą Ci się przydać pewne dodatkowe akcesoria, takie choćby jak kantor walutowy czy ubezpieczenie konta. Dodatkową kwestią, na którą warto zwrócić uwagę, jest na pewno kwestia premii za otwarcie rachunku, które bywają całkiem atrakcyjne. W tym celu warto śledzić poszczególne rankingi i wybrać najbardziej opłacalną opcję.

 • wgniecenia na dachu samochodu
  Praca

  Jak szybko usunąć wgniecenie w firmowym samochodzie?

  Stłuczka na parkingu, pojawiający się „znikąd” słupek, grad, spadające kasztany, akty wandalizmu… wszystko to może być przyczyną pojawienia się wgnieceń na samochodzie. Sprawdziliśmy, jak można szybko je usunąć i czy lepiej zdecydować się na usługi blacharza, czy zrobić to samodzielnie. Dodatkowo w artykule znajdziesz praktyczne informacje związane z odpowiedzialnością za szkody w samochodzie służbowym. Jak usunąć wgniecenia z samochodu? Czy warto usuwać wgniecenia samodzielnie? Odpowiedzialność za szkody w samochodzie firmowym Jak usunąć wgniecenia z samochodu? Zakłady blacharskie oraz lakiernicze stale poszerzają swoją ofertę, by móc odpowiedzieć na coraz to nowsze potrzeby klientów oraz spełnić ich rosnące wymagania. Usuwanie wgnieceń z pomocą firmy http://www.wgniecenia.pl to szansa na szybkie pozbycie się wgniotek bez lakierowania. W jej ofercie znaleźć można usługę PDR (Paintless Dent Repair). Przy jej zastosowaniu istnieje możliwość wypchnięcia wgniecenia od spodu, jak i wyciągnięcia bez konieczności demontażu poszczególnych elementów pojazdu. Technika dobierana jest w zależności od uszkodzonego elementu oraz wielkości wgniotki. Ogromnymi zaletami tego rozwiązania są stosunkowo niski koszt oraz szybki czas wykonania usługi ze względu na brak konieczności szpachlowania i malowania karoserii. Nie spada także wartość pojazdu. Warto jednak pokreślić, że PDR nie może być wykonany w każdym przypadku. Gdy podczas zdarzenia naruszona została struktura lakieru, konieczna jest naprawa panelowa, czyli klasyczna praca blacharska polegająca na usunięciu wgniecenia, zaszpachlowaniu oraz pomalowaniu elementu karoserii. Bardzo często stosuje się ją także gdy naruszona została duża część pojazdu, np. boczna ściana samochodu dostawczego. Czy warto usuwać wgniecenia samodzielnie? Usuwanie wgnieceń może wydawać się bardzo prostą sprawą, jednak wbrew pozorom elementy karoserii podczas pracy bardzo łatwo jest jeszcze bardziej uszkodzić. Mimo szerokiej dostępności narzędzi do naprawy PDR lub panelowej nie warto zabierać się za to samodzielnie, ponieważ w działaniu bardzo ważne są doświadczenie oraz wiedza, które nabyć można, jedynie praktykując, usuwając wgniecenia z pojazdów firmowych oraz osób prywatnych. Warto zaznaczyć, że podczas naprawy bardzo ważne jest także właściwe oświetlenie. Wykorzystuje się lampy o charakterystycznych właściwościach, które pozwalają na dokładne usunięcie wszelkich wgniotek. W związku z tym ponownie podkreślamy, że samodzielne usuwanie wgniecenia w firmowym samochodzie, by zataić fakt ich powstania przed szefem, nie jest zalecaną formą naprawy – chyba że zawodowo zajmujesz się blacharstwem. Odpowiedzialność za szkody w samochodzie firmowym Zgodnie z zapisami w Kodeksie pracy obowiązek naprawienia szkody, która została wyrządzona trzeciej osobie, spoczywa na pracodawcy. Ma on jednak prawo żądać spełniania roszczeń przez sprawcę. W przypadku winy nieumyślnej jest to maksymalnie kwota 3-miesięcznego wynagrodzenia pracownika, a szkody umyślnej – pełna wysokość. W przypadku podjazdu służbowego istnieje możliwość pokrycia kosztów naprawy z ubezpieczenia OC lub AC sprawcy. Warto zaznaczyć, ze w przypadku ważnego ubezpieczenia autocassco wypłacane jest także odszkodowanie, gdy do szkody doszło z winy pracownika. Jego brak oznacza, że wszelkie koszty spoczywają na kierującym pojazdem, w granicach realnie poniesionej starty (odpowiedzialność materialna). Należy podkreślić, że gdy pojazd został powierzony pracownikowi na podstawie odrębnej umowy z obowiązkiem zwrotu, ponosi on odpowiedzialność za mienie powierzone, czyli wyciągane są pełne konsekwencje za szkody wykonane umyślnie oraz nieumyślnie.

 • zamknięcie konta bankowego
  Finanse

  Jak zamknąć konto w banku? Poradnik krok po kroku

  Oferty banków zmieniają się jak w kalejdoskopie. Konto, które wybraliśmy kilka lat temu, może przestać spełniać nasze potrzeby lub stać się nieaktualne. Co, jeśli znajdziemy inne, bardziej odpowiadające nam konto bankowe i będziemy chcieli zamknąć stare? W poniższym artykule przeczytasz, jak zamknąć konto bankowe krok po kroku. Jak zamknąć konto w banku – w placówce czy online? Opróżnij konto bankowe Złóż pisemne wypowiedzenie rachunku Zrezygnuj ze wszystkich produktów powiązanych z kontem Czy zamknięcie konta w banku jest płatne? Jak zamknąć konto w banku – w placówce czy online? Obecnie niemal każdy bank oferuje różnego rodzaju konta internetowe. Większość rzeczy w przestrzeni bankowej odbywa się online – łącznie z założeniem rachunku oraz, bardzo często, jego zamknięciem. Jeśli chcesz zmienić konto bankowe, w pierwszej kolejności poszukaj najkorzystniejszej opcji, konto bankowe wybierzesz dzięki bankier.pl. Jest to ważne, ponieważ dopiero posiadając inne konto bankowe, będziesz mógł przelać środki z dotychczasowego rachunku na nowe konto. Następnie warto pomyśleć o zamknięciu konta bankowego. Wiele placówek wychodzi naprzeciw oczekiwaniom klientów i pozwala na zamknięcie konta i podpisanie umów w formie online. Są jednak placówki, które wymagają obecności klienta na miejscu i dodatkowego ustnego wypowiedzenia umowy. Opróżnij konto bankowe Jeśli chcesz zamknąć konto bankowe, istnieje spora szansa, że masz na nim jeszcze środki, które należałoby gdzieś przekierować. Z chwilą zamknięcia rachunku bankowego, nie będziesz mieć już dostępu do pieniędzy, dlatego tak ważne jest, aby mieć założone drugie konto bankowe, na przykład to, którego będziesz od teraz używać. Zostaw jednak na dotychczasowym rachunku jakąś drobną kwotę, która pozwoliłaby opłacić prowizje czy inne wymagane opłaty w okresie, w którym Twoje konto będzie czekało na zamknięcie. Najlepiej będzie, jeśli dowiesz się w banku, ile dokładnie będziesz musiał w ciągu ostatniego miesiąca użytkowania konta zapłacić, tak, aby nie zostawić na rachunku za mało, ani za dużo środków. Złóż pisemne wypowiedzenie rachunku W przypadku wypowiedzenia umowy o koncie bankowym ważne jest jego pisemne wypowiedzenie. Jeśli chcesz to zrobić online, można wysłać dokument mailowo lub za pomocą listu poleconego, natomiast w placówce najprawdopodobniej wniosek będziemy musieli wypełnić na miejscu. Większość banków ma gotowe wzory wypowiedzenia umowy konta bankowego, może się jednak zdarzyć, że będziesz musiał skonstruować taki dokument samodzielnie. Zazwyczaj, okres wypowiedzenia wynosi 30 dni. W tym czasie modą pojawić się w związku z istnieniem Twojego konta różne prowizje czy opłaty. Warto tutaj zaznaczyć, że niemożliwe jest zamknięcie konta w banku, jeśli saldo na nim jest ujemne. Zrezygnuj ze wszystkich produktów powiązanych z kontem Konta bankowe bardzo często połączone są z dodatkowymi produktami, bez których nie byłoby możliwe codzienne funkcjonowanie – na przykład z kartą bankową. Często do konkretnego konta przypisana jest także osobna karta kredytowa czy debetowa, a także ubezpieczenie czy kantor walutowy. W przypadku zamknięcia konta należy zrezygnować z wszystkich tych elementów, ponieważ może zdarzyć się, że pomimo rezygnacji, będziemy obciążeni dodatkowymi opłatami, które automatycznie będą się naliczać i odkładać. Czy zamknięcie konta w banku jest płatne? Samo zamknięcie konta w banku nie jest płatne. Jednakże niektóre banki mogą jednak w jakiś sposób zabezpieczać się przed takimi ruchami ze strony klientów i obciążyć przedterminowe zamknięcie konta jakiegoś rodzaju finansową „karą”. Dobrze jest więc nie wnioskować o wcześniejsze zamknięcie konta i respektować okres wypowiedzenia rachunku bankowego. Niektóre banki stosują dodatkowo opłatę za przelanie środków na inne konto – dlatego też ważne jest, aby przelać środku z jednego konta na drugie, zanim złożymy wypowiedzenie rachunku bankowego. W ten sposób unikniemy wszelkich niespodziewanych opłat.

 • kobieta kupująca bilet w biletomacie
  Podróże

  Gdzie powinny stać automaty biletowe?

  Praktycznie w każdej dziedzinie życia widoczny jest już wpływ nowoczesnych technologii. Nie inaczej jest w przypadku transportu publicznego, z którego korzystają na co dzień miliony osób. Biorąc pod uwagę, jak istotna jest to dziedzina i jak duży wpływ ma na codzienne życie tak wielu ludzi, jej rozwój jest konieczny i nieunikniony. Istotnym aspektem jest w tym wypadku m.in. sposób dokonywania opłat przez pasażerów i tą kwestią zajmiemy się w niniejszym artykule. Co warto wiedzieć o biletomatach? Gdzie powinny stać automaty biletowe? Jakie automaty biletowe wybrać? Co warto wiedzieć o biletomatach? Automaty biletowe stanowią integralną część systemu pobierania opłat od pasażerów komunikacji miejskiej. Dzięki nim można szybko i łatwo zakupić bilet uprawniający do korzystania z takich środków transportu, jak autobusy, tramwaje, czy pociągi. Co ważne, urządzenia te mają również wiele innych wygodnych funkcji, takich jak np., doładowywanie kart miejskich, dają też możliwość zakupu biletów okresowych. Niektóre biletomaty pełnią także funkcję przewodników miejskich i tzw. infokiosków. Na wielu dworcach kolejowych, autobusowych oraz przy przystankach komunikacji miejskiej można spotkać automaty biletowe producenta Mera Systemy. Ważną cechą biletomatów jest to, że ich obsługa jest bardzo prosta, wręcz intuicyjna, dzięki czemu każdy użytkownik powinien sobie z nią poradzić. Istotne znaczenie ma również to, że dokonywać płatności w tego typu urządzeniach można przy pomocy gotówki oraz karty płatniczej. Gdzie powinny stać automaty biletowe? Tak jak już wspomnieliśmy, biletomaty można spotkać przede wszystkim w takich miejscach, jak przystanki komunikacji miejskiej oraz dworce autobusowe i kolejowe. Dzięki ich konstrukcji mogą być umieszczane zarówno wewnątrz budynków, jak i na zewnątrz. Najczęściej pojawiają się w miejscach, w których jest duży ruch pasażerów. Coraz częściej ludzie korzystający z komunikacji miejskiej kupują bilety właśnie w biletomatach, gdyż ustawione są one blisko miejsc, w których zatrzymują się np. autobusy, w przeciwieństwie do kiosków czy innych punktów dystrybucji biletów. Jakie automaty biletowe wybrać? Biletomaty można podzielić m.in. na stacjonarne i mobilne. W przypadku mało uczęszczanych tras lepiej sprawdzą się biletomaty mobilne, które umożliwiają dokonać zakupu biletu już po wejściu do autobusu, czy tramwaju. Z kolei w przypadku linii, którymi podróżują znaczne ilości ludzi, warto na poszczególnych przystankach umieścić stacjonarne biletomaty. Producenci tych urządzeń mają w swojej ofercie różne modele biletomatów stacjonarnych i mobilnych, które różnią się między sobą, miej lub bardziej istotnymi szczegółami. Niektóre urządzenia są przeznaczone do obsługi miejsc o małym lub średnim natężeniu ruchu, inne z kolei świetnie sprawdzą się nawet na najbardziej zatłoczonych dworcach i przystankach. Część tych urządzeń jest dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych. Niektóre biletomaty łączą w sobie funkcję sprzedaży biletów, doładowywania kart miejskich, informacji pasażerskiej, turystycznej oraz miejskiej.

 • tanie loty, lotnisko
  Podróże

  Jak kupować bilety lotnicze, żeby załapać się na promocje?

  Podróżowanie samolotami to obecnie turystyczna codzienność wielu Europejczyków. Tanie loty możesz znaleźć niemal codziennie, jednak na naprawdę duże promocje trzeba polować. Jak? Dowiesz się z poniższego artykułu. Jak znaleźć promocje lotnicze? Jak uważnie kupować bilety? Gdzie warto polecieć, aby nie przepłacać? Jak znaleźć promocje lotnicze? Tanie loty można znaleźć do wielu miejsc i na wielu różnych stronach. Internet kusi trasami za kilkadziesiąt złotych, aby jednak naprawdę znaleźć tego rodzaju podróż, trzeba się nieraz trochę naszukać. Co prawda, najbardziej oblegane trasy są jednocześnie najtańsze – loty do Londynu czy Mediolanu bez najmniejszego problemu znajdziemy już poniżej stu złotych. Jednak aby wybrać się dalej, na inny kontynent lub do kraju nieco oddalonego od naszego miejsca zamieszkania, musimy już udać się na polowanie. Jak się za to zabrać? Przede wszystkim na szukanie okazji nastaw się dużo wcześniej. Bilety, które kupisz zimą mogą oferować naprawdę ciekawą destynację w bardzo niskiej cenie. Jeśli jednak czekasz z polowaniem na promocje na szczyt sezonu, możesz się srogo rozczarować. Na stronie niemal każdej linii lotniczej znajduje się zakładka z aktualnymi promocjami, gdzie przedstawiane są tanie loty w konkretne miejsca. Warto właśnie tam rozpocząć poszukiwania – wymaga to jednak elastyczności w planowaniu podróży. Warto przy wyborze lotu dać także szanse mniejszym lotniskom – oferują one często tańsze loty. Jak uważnie kupować bilety? Cena początkowa to nie wszystko – podczas samego procesu zakupu również trzeba być uważnym. Jeśli lot jest tani, linie bardzo często próbują skłonić użytkownika do wykupienia dodatkowych funkcji – często różnymi sposobami. Jeśli więc chcesz kupić bilet w naprawdę niskiej, cenie musisz odeprzeć ataki marketingowe i nie zaznaczać takich dodatkowych opcji jak wybór miejsca, czy też ubezpieczenie na czas podróży. Zdarza się jednak, że wykupienie pewnych dodatkowych usług jest opłacalne – można w zamian zostać na przykład członkiem klubu i w efekcie mieć duże zniżki na przyszłe loty. Gdzie warto polecieć, aby nie przepłacać? Destynacje, które są ogólnodostępne w ofercie promocyjnej to najczęściej europejskie stolice. Bardzo tanie loty możemy znaleźć na przykład do Oslo. Norwegia jednak jest drogim krajem, więc podróż tam, pomimo niskiej ceny biletu, nie będzie opłacalna. Jeśli myślimy o taniej egzotycznej podróży, warto wybrać któryś z krajów azjatyckich. Poza sezonem możemy znaleźć niedrogie loty na przykład do Tajlandii. Życie w tym kraju jest tanie, i cała podróż nie powinna wynieść nas bardzo dużo. Jeśli chodzi o Europę, tanio polecimy do Londynu, Paryża czy włoskich miast takich jak Turyn, Rzym czy, Mediolan. Barcelona czy Madryt są już nieco droższe, ale niewiele. Warto śledzić promocje cały rok i kupić bilet, kiedy tylko znajdziemy okazję – pula lotów w niskiej cenie może być ograniczona.