• analizowanie
  Finanse

  Co należy rozumieć pod pojęciem analizy technicznej?

  Przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych trzeba brać pod uwagę wiele kwestii, w tym przewidywania co do wysokości ceny danego aktywa w przyszłości, niezależnie od tego, czy inwestor inwestuje z wykorzystaniem metod tradycyjnych czy z użyciem sprzedaży krótkiej. Wsparciem w procesach decyzyjnych są wyniki analizy technicznej. Sprawdź, czym ona jest i jak się ją przeprowadza? Cele analizy technicznej Już od stuleci przeprowadzana jest analiza techniczna, która jest metodą prognozowania przyszłych cen dóbr. Najczęściej obecnie wykorzystywana jest ona w kontekście wskazywania konkretnych, powtarzających się trendów na giełdzie papierów wartościowych. Można to zrobić w oparciu o dane historyczne, np. wycenę akcji danej spółki z kilku ostatnich dni, tygodni, a częściej miesięcy lub lat. Analiza techniczna ma na celu wyszukanie pewnych prawidłowości na wykresie kursów akcji. To pomaga w ocenie, czy w danym momencie cena akcji jest na tyle niska, że warto w nie zainwestować. Analiza techniczna pozwala też na przewidywanie, czy akcje te w kolejnych tygodniach będą zyskiwały na wartości, co realnie pozwoli inwestorom na zarabianie na nich. Dowiedz się więcej: https://www.xtb.com/pl/edukacja/analiza-techniczna. Dlatego na jej podstawie można wyznaczać czas, kiedy warto zainwestować w akcje z dużym prawdopodobieństwem tego, że ich ceny wzrosną w najbliższej przyszłości. W głębszym swoim sensie taka analiza jest właściwie metodą analizowania i przewidywania, jak zachowają się w przyszłości inwestorzy. Umożliwia ona maksymalizowanie zysków z podejmowanych decyzji inwestycyjnych przy jednoczesnym minimalizowaniu strat. Główne przesłanki w analizie technicznej Nie można stosować z powodzeniem analizy technicznej, ani zrozumieć w istocie, na czym ona polega, jeśli nie przyjmie się jej głównych przesłanek. Opiera się ona na przekonaniu o tym, że: Rynek dyskontuje wszystko, Ceny zawsze podlegają trendom, Historia się powtarza. Te trzy przesłanki są w zasadzie wystarczającym uzasadnieniem dla analizy technicznej. Jak rozumieć to, że rynek dyskontuje wszystko? Otóż to przekonanie o tym, że cena akcji uwzględnia różnego rodzaju czynniki: gospodarcze, polityczne czy natury psychologicznej. Zakłada się, że jeśli ceny akcji rosną oznacza to, że popyt na nie przewyższa popyt. W odwrotnej sytuacji prawa rynkowe wskazują, że podaż przewyższa popyt, w wyniku czego cena akcji spada. W każdym z tych przypadków istnieje domniemanie, że każdej z tych zależności sprzyjają czynniki fundamentalne, które warunkują określone rodzaje ruchów cenowych. Drugie założenie analizy technicznej dotyczy przekonania o zmianach cen w określonych trendach. Inwestor giełdowy powinien zajmować stanowisko zgodne z trendem – malejącym, bocznym lub rosnącym. Analityk techniczny nie może wyrażać przekonania, że ceny nie podlegają trendom, ponieważ na wykresach są one mniej lub bardziej widoczne. Procesy zachodzące na giełdzie zgodnie z założeniami analizy technicznej, są powtarzalne, dlatego można spodziewać się, że gdzieś w przyszłości będziemy mieli do czynienia z podobną lub nawet taką samą sytuacją. Praktyczne aspekty przeprowadzania analizy technicznej W swojej tradycyjnej formie analiza techniczna sprowadza się do analizowania wykresów, czyli graficznej prezentacji zmiany cen określonych akcji. Wykres był podstawą prognozowania cen akcji w przyszłości. Jednak w dzisiejszych czasach analitycy mają do swojej dyspozycji wiele innych, zaawansowanych narzędzi, które ułatwiają dokonywanie szeregu analiz i przyspieszają ich wykonanie. Przede wszystkim mowa jest tu o oprogramowaniu komputerowym, które przygotowywane jest specjalnie pod kątem analizy technicznej. W ramach analizy technicznej wyznaczany jest wykres cen akcji danej spółki, a następnie powinien on podlegać interpretacji. To zależy jednak od indywidualnych cech analityka. Jeden może zinterpretować wykres inaczej, niż inna osoba, dlatego analiza techniczna nie jest do końca obiektywna, nawet jeśli analitycy posługują się tymi samymi narzędziami. Dopatrzeć się mogą na wykresie innego rodzaju formacji cenowych bądź trendu.

 • wgniecenia na dachu samochodu
  Praca

  Jak szybko usunąć wgniecenie w firmowym samochodzie?

  Stłuczka na parkingu, pojawiający się „znikąd” słupek, grad, spadające kasztany, akty wandalizmu… wszystko to może być przyczyną pojawienia się wgnieceń na samochodzie. Sprawdziliśmy, jak można szybko je usunąć i czy lepiej zdecydować się na usługi blacharza, czy zrobić to samodzielnie. Dodatkowo w artykule znajdziesz praktyczne informacje związane z odpowiedzialnością za szkody w samochodzie służbowym. Jak usunąć wgniecenia z samochodu? Czy warto usuwać wgniecenia samodzielnie? Odpowiedzialność za szkody w samochodzie firmowym Jak usunąć wgniecenia z samochodu? Zakłady blacharskie oraz lakiernicze stale poszerzają swoją ofertę, by móc odpowiedzieć na coraz to nowsze potrzeby klientów oraz spełnić ich rosnące wymagania. Usuwanie wgnieceń z pomocą firmy http://www.wgniecenia.pl to szansa na szybkie pozbycie się wgniotek bez lakierowania. W jej ofercie znaleźć można usługę PDR (Paintless Dent Repair). Przy jej zastosowaniu istnieje możliwość wypchnięcia wgniecenia od spodu, jak i wyciągnięcia bez konieczności demontażu poszczególnych elementów pojazdu. Technika dobierana jest w zależności od uszkodzonego elementu oraz wielkości wgniotki. Ogromnymi zaletami tego rozwiązania są stosunkowo niski koszt oraz szybki czas wykonania usługi ze względu na brak konieczności szpachlowania i malowania karoserii. Nie spada także wartość pojazdu. Warto jednak pokreślić, że PDR nie może być wykonany w każdym przypadku. Gdy podczas zdarzenia naruszona została struktura lakieru, konieczna jest naprawa panelowa, czyli klasyczna praca blacharska polegająca na usunięciu wgniecenia, zaszpachlowaniu oraz pomalowaniu elementu karoserii. Bardzo często stosuje się ją także gdy naruszona została duża część pojazdu, np. boczna ściana samochodu dostawczego. Czy warto usuwać wgniecenia samodzielnie? Usuwanie wgnieceń może wydawać się bardzo prostą sprawą, jednak wbrew pozorom elementy karoserii podczas pracy bardzo łatwo jest jeszcze bardziej uszkodzić. Mimo szerokiej dostępności narzędzi do naprawy PDR lub panelowej nie warto zabierać się za to samodzielnie, ponieważ w działaniu bardzo ważne są doświadczenie oraz wiedza, które nabyć można, jedynie praktykując, usuwając wgniecenia z pojazdów firmowych oraz osób prywatnych. Warto zaznaczyć, że podczas naprawy bardzo ważne jest także właściwe oświetlenie. Wykorzystuje się lampy o charakterystycznych właściwościach, które pozwalają na dokładne usunięcie wszelkich wgniotek. W związku z tym ponownie podkreślamy, że samodzielne usuwanie wgniecenia w firmowym samochodzie, by zataić fakt ich powstania przed szefem, nie jest zalecaną formą naprawy – chyba że zawodowo zajmujesz się blacharstwem. Odpowiedzialność za szkody w samochodzie firmowym Zgodnie z zapisami w Kodeksie pracy obowiązek naprawienia szkody, która została wyrządzona trzeciej osobie, spoczywa na pracodawcy. Ma on jednak prawo żądać spełniania roszczeń przez sprawcę. W przypadku winy nieumyślnej jest to maksymalnie kwota 3-miesięcznego wynagrodzenia pracownika, a szkody umyślnej – pełna wysokość. W przypadku podjazdu służbowego istnieje możliwość pokrycia kosztów naprawy z ubezpieczenia OC lub AC sprawcy. Warto zaznaczyć, ze w przypadku ważnego ubezpieczenia autocassco wypłacane jest także odszkodowanie, gdy do szkody doszło z winy pracownika. Jego brak oznacza, że wszelkie koszty spoczywają na kierującym pojazdem, w granicach realnie poniesionej starty (odpowiedzialność materialna). Należy podkreślić, że gdy pojazd został powierzony pracownikowi na podstawie odrębnej umowy z obowiązkiem zwrotu, ponosi on odpowiedzialność za mienie powierzone, czyli wyciągane są pełne konsekwencje za szkody wykonane umyślnie oraz nieumyślnie.