analizowanie
Finanse

Co należy rozumieć pod pojęciem analizy technicznej?

Przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych trzeba brać pod uwagę wiele kwestii, w tym przewidywania co do wysokości ceny danego aktywa w przyszłości, niezależnie od tego, czy inwestor inwestuje z wykorzystaniem metod tradycyjnych czy z użyciem sprzedaży krótkiej. Wsparciem w procesach decyzyjnych są wyniki analizy technicznej. Sprawdź, czym ona jest i jak się ją przeprowadza?

Cele analizy technicznej

Już od stuleci przeprowadzana jest analiza techniczna, która jest metodą prognozowania przyszłych cen dóbr. Najczęściej obecnie wykorzystywana jest ona w kontekście wskazywania konkretnych, powtarzających się trendów na giełdzie papierów wartościowych. Można to zrobić w oparciu o dane historyczne, np. wycenę akcji danej spółki z kilku ostatnich dni, tygodni, a częściej miesięcy lub lat.

Analiza techniczna ma na celu wyszukanie pewnych prawidłowości na wykresie kursów akcji. To pomaga w ocenie, czy w danym momencie cena akcji jest na tyle niska, że warto w nie zainwestować. Analiza techniczna pozwala też na przewidywanie, czy akcje te w kolejnych tygodniach będą zyskiwały na wartości, co realnie pozwoli inwestorom na zarabianie na nich. Dowiedz się więcej: https://www.xtb.com/pl/edukacja/analiza-techniczna.

Dlatego na jej podstawie można wyznaczać czas, kiedy warto zainwestować w akcje z dużym prawdopodobieństwem tego, że ich ceny wzrosną w najbliższej przyszłości. W głębszym swoim sensie taka analiza jest właściwie metodą analizowania i przewidywania, jak zachowają się w przyszłości inwestorzy. Umożliwia ona maksymalizowanie zysków z podejmowanych decyzji inwestycyjnych przy jednoczesnym minimalizowaniu strat.

Główne przesłanki w analizie technicznej

Nie można stosować z powodzeniem analizy technicznej, ani zrozumieć w istocie, na czym ona polega, jeśli nie przyjmie się jej głównych przesłanek. Opiera się ona na przekonaniu o tym, że:

  • Rynek dyskontuje wszystko,
  • Ceny zawsze podlegają trendom,
  • Historia się powtarza.

Te trzy przesłanki są w zasadzie wystarczającym uzasadnieniem dla analizy technicznej. Jak rozumieć to, że rynek dyskontuje wszystko? Otóż to przekonanie o tym, że cena akcji uwzględnia różnego rodzaju czynniki: gospodarcze, polityczne czy natury psychologicznej. Zakłada się, że jeśli ceny akcji rosną oznacza to, że popyt na nie przewyższa popyt. W odwrotnej sytuacji prawa rynkowe wskazują, że podaż przewyższa popyt, w wyniku czego cena akcji spada. W każdym z tych przypadków istnieje domniemanie, że każdej z tych zależności sprzyjają czynniki fundamentalne, które warunkują określone rodzaje ruchów cenowych.

Drugie założenie analizy technicznej dotyczy przekonania o zmianach cen w określonych trendach. Inwestor giełdowy powinien zajmować stanowisko zgodne z trendem – malejącym, bocznym lub rosnącym. Analityk techniczny nie może wyrażać przekonania, że ceny nie podlegają trendom, ponieważ na wykresach są one mniej lub bardziej widoczne.

Procesy zachodzące na giełdzie zgodnie z założeniami analizy technicznej, są powtarzalne, dlatego można spodziewać się, że gdzieś w przyszłości będziemy mieli do czynienia z podobną lub nawet taką samą sytuacją.

Praktyczne aspekty przeprowadzania analizy technicznej

W swojej tradycyjnej formie analiza techniczna sprowadza się do analizowania wykresów, czyli graficznej prezentacji zmiany cen określonych akcji. Wykres był podstawą prognozowania cen akcji w przyszłości.

Jednak w dzisiejszych czasach analitycy mają do swojej dyspozycji wiele innych, zaawansowanych narzędzi, które ułatwiają dokonywanie szeregu analiz i przyspieszają ich wykonanie. Przede wszystkim mowa jest tu o oprogramowaniu komputerowym, które przygotowywane jest specjalnie pod kątem analizy technicznej.

W ramach analizy technicznej wyznaczany jest wykres cen akcji danej spółki, a następnie powinien on podlegać interpretacji. To zależy jednak od indywidualnych cech analityka. Jeden może zinterpretować wykres inaczej, niż inna osoba, dlatego analiza techniczna nie jest do końca obiektywna, nawet jeśli analitycy posługują się tymi samymi narzędziami. Dopatrzeć się mogą na wykresie innego rodzaju formacji cenowych bądź trendu.

Jeden Komentarz

  • Bella

    Dla mnie ogólnie inwestowanie to czarna magia. Dobrze, że pojawiają się takie artykuły, bo mogą się przydać, jak człowiek akurat mam z tym styczność. Te praktyczne aspekty – super :DD

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *